English Lietuviskai

  Pirmas
  Naujienos
  Kūrybinė biografija
  Spauda Apie Mane

Mano Darbai
  Medžio skulptūra
  Akmens skulptūra
  Paminklai
  Metalo Darbai

  Mintys
  Eilėraščiai
  Pasakos

Fotografija :
  Mano Kelionių lapas
  Piligrimu takai
  Naktinis gyvenimas
  Lietuva


Remigijus Slezas
skulptorius.lt


Kontaktai
Nuorodos2005 04 19
Kodėl tu, Motina Tėvyne,
Vaikų savų nemyli
Ir leidi skristi į kitus kraštus,-
Tu-kaip gegutė paskutinė.

Kam leidi komunistams,
Užgožti Laisvės skonį,
Kurį nešiojo protėviai širdį,
Kai buvo dar pagonys.

Dabar jie išparduos tave
Ir būsi Tu nuoga
ir Žemė ta, kuri Šventa,
Vadinos Lietuva,-
Bus ištrinta iš atminties
ir nebebus tokios šalies,
O Tavo vardas amžinai,
Išsisklaidys , kaip pelenai...

Kodėl Tu, Motina Tėvyne,
Vaikų savų nemyli,
Nes jie nebesugrįž čionai,
Kur gimė, augo kaip linai?

Gal aš galėčiau pakylėt Tave
Savąja meile?
Gal aš galėčiau skriet aplink Tave
Ir nusinešt į ateitį iš praeities,
Kai Lietuvos laisvos laukai žydės?!Asocijacijos
  BMF(JAV)
  ICCC (Švedija)
  Akmenorių Gildija (Lietuva)
  Tautodailininkų sajunga (Lietuva)
  LATGA-A (Lietuva)

Rėmėjai