English Lietuviskai

  Pirmas
  Naujienos
  Kūrybinė biografija
  Spauda Apie Mane

Mano Darbai
  Medžio skulptūra
  Akmens skulptūra
  Paminklai
  Metalo Darbai

  Mintys
  Eilėraščiai
  Pasakos

Fotografija :
  Mano Kelionių lapas
  Piligrimu takai
  Naktinis gyvenimas
  Lietuva


Remigijus Slezas
skulptorius.lt


Kontaktai
Nuorodos2005 11 15
Vieniems-fotografas
Kitiems-pardavejas
Vieniems-paleistuvis
Kitiems-atpirkėjas
Vieniems-šventasis
Kitiems-prakeiktasis
Vieniems-kaltasis
Kitiems-nukentėjęs
Vieniems-bosas
Kitiems-tarnas
Vieniems-vergas
Kitiems-laisvasis
Vieniems-baisusis
Kitiems-švelnusis
Vieniems-tamsusis
Kitiems-šviesusis
Vieniems-klastingas
Kitiems-teisingas
Vieniems-aštrus
Kitiems-saldus
Vieniems-turtingas
Kitiems-vargšas
Vieniems-atviraširdis
Kitiems-kietakaktis
Vieniems-kvailys
Kitiems-išminčius
Vieniems-džiaugsmas
Kitiems-skausmas
Vienus-myli
Kitų-nekenčia
Vieniems-atleidžia
Kitus-baudžia
Vieniems-akmuo
Kitiems-vanduo
Vieniems-ledas
Kitiems-ugnis
Kiek jo yra?-
Niekas nežino!
Kur nori-
Ten būna.
Kaip nori-
Taip atrodo.
Nelauktas iš niekur
Visad pasirodo

2002 sausio 9d. (toli)Asocijacijos
  BMF(JAV)
  ICCC (Švedija)
  Akmenorių Gildija (Lietuva)
  Tautodailininkų sajunga (Lietuva)
  LATGA-A (Lietuva)

Rėmėjai